عصر خودرو

دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (۶۶)

سرمایه‌گذاری جسورانه و تامین مالی جمعی در خدمت فین‌تک‌ها

عصر بازار- در جریان بزرگ‌ترین گردهمایی استارتاپ‌های مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا مخاطبان و علاقه‌مندان به حوزه فین‌تک‌ها، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شاهد برگزاری کارگا‌ه‌های آموزشی مرتبط با موضوعات این مباحث بودند.

سرمایه‌گذاری جسورانه و تامین مالی جمعی در خدمت فین‌تک‌ها
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فرابورس ایران، در کارگاه «ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها» محمدرضا فرحی مشاور سرمایه‌گذاری شرکت رهنما به فاکتورهای مهم در بحث ارزش‌گذاری طرح های خلاقانه و نوآورانه و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه پرداخت.
  تعیین نرخ رشد سودآوری برای طرح‌های استارتاپی، نرخ تنزیل و برآورد تعداد سنواتی که طرح لازم دارد تا به سرانجام قابل اتکایی برسد و مواردی از این دست از مهمترین متغیرهایی بود که طبق ارایه دهنده این کارگاه باید مدنظر قرار داد. البته به گفته فرحی برآورد این متغیرها برای هر طرح استارتاپی در هر حوزه‌ای با یکدیگر و به طور کلی با صندوق‌های جسورانه کاملا متفاوت است.
  داشتن طرح تجاری خوب و توان دفاع از ایده و نوآوری توسط تیم‌های استارتاپی یکی دیگر از مهم‌ترین نکاتی بود که در این کارگاه آموزشی به آن اشاره شد.
  جریان نقد ورودی به طرح‌های استارتاپی و زمان‌بندی آن نیز دیگر موضوع مورد بحث در این کارگاه توسط فرحی بود؛ به طوری که طبق گفته این ارایه‌دهنده آن کارگاه آموزشی استارتاپی موفق است که پول خود را بابت به راه انداختن طرح خود رفته رفته و در فواصل زمانی کوتاه حتی به صورت روزانه دریافت کند. اما با توجه به عدم امکان تحقق جریان‌های ورودی روزانه بهتر است این بازه زمانی برای دوره‌های شش ماه تا یکسال در نظر گرفته شود.
  فرحی همچنین به کم بودن تعداد سرمایه‌گذاران در مقابل تقاضای زیاد برای آنها اشاره کرد و گفت: هیچ سرمایه‌گذاری تمایل ندارد یک استارتاپ برای طرح خود همزمان با چند نفر مذاکره کند، اما بهتر است استارتاپ‌ها این مذاکرات را انجام دهند؛ اما برای بررسی پیشنهادات بعدی دوره این مذاکرات را طولانی نکنند؛ چه بسا برخی از استارتاپ‌ها برای رسیدن به سرمایه اولیه خود مجبور به ارزش‌گذاری طرح و ایده‌هایشان به قیمتی به نسبت پایین‌تر از ارزش واقعی آن اقدام می‌کنند.
  وی پیرامون نرخ تنزیل مناسب برای طرح‌های استارتاپی نیز گفت: این نرخ باید ترکیبی از نرخ تنزیل بازار و با در نظر گرفتن تحلیل ریسک باشد.
  فرحی ضمن تاکید بر کم بودن تعداد ایده‌های پربازده و تیم‌های استارتاپی قوی در ایران گفت: ارزش‌گذاری در چنین فضایی بسیار سخت است. با این حال در دوره گذار هستیم تا با توجه به صدور مجوز برای چند صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و تزریق منابع مالی به طرح‌های جدید استارتاپ‌ها، شاهد تسهیل در روند تامین مالی ایده‌ها و تسریع در روند توسعه فعالیت این گروه‌ها در کشور باشیم.

  سرمایه‌گذاری جسورانه و تامین مالی جمعی در خدمت فین‌تک‌ها

  در کارگاه روش‌های نوین تامین مالی فین‌تک‌ها، استفاده از طرفیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، سایر ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه و روش‌های تامین مالی جمعی به منظور تجهیز منابع برای استارتاپ‌های مالی تشریح شد.
  مهدی کنعانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این کارگاه گفت: به طور کلی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬیر، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻤﻚ‌ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳتی در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ، ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ و دارای آﺗﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار می‌گیرد. همچنین ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ، ﺷﺮﻛتی اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮل و ﺗ ﺎرب ﻣﺪﻳﺮﻳتی را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻗﺮار می‌دﻫﺪ و آن ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﺗﺒ ﻴﻐﺎت، ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳ ﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
  وی با بیان اینکه هم اکنون متولی صدور مجوز برای این صندوق در بازار سرمایه ایران، شرکت فرابورس ایران است افزود: البته سرمایه‌گذار خوب باید حمایتگر باشد که کارآفرین دغدغه ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻮد را متحمل نشود.
  به گفته کنعانی این سرمایه‌گذاران عمدتا در مرحله‌ای که ایده‌های شرکت‌ها در حالت بذر قرار دارد، وارد شرکت‌ها می‌شوند.
  وی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ورود و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻬﺎم برای سرمایه‌گذاران را یک ضرورت مهم خواند و آن را یک مزیت خواند.
  وی با اشاره به تنوع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و اوراق صکوک گفت: استفاده از انواع این ابزارها به صورت مجزا یا ترکیبی، به تدوین استراتژی برای خروج کمک می‌کند.
  کنعانی در ادامه این کارگاه به مبحث تامین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: این روش رویکرد نوینی از تامین بودجه است که طی آن جمع کثیری از سرمایه‌گذاران در بستر شبکه اجتماعی در پروژه‌هایی مانند طرح‌های نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمایه‌گذاران همراه است به مشارکت و سرمایه‌گذاری حتی با سرمایه اندک می‌پردازند؛ در واقع این روش که زیرمجموعه مبحث جمع‌سپاری است، در کنار سایر روش‌های قضاوت جمعی، آفرینش جمعی، هوش جمعی و .. دنبال می شود.
  به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در تامین مالی جمعی، سرمایه‌گذاری جمعی، اعطای وام جمعی، حمایت جمعی و اهدای جمعی می‌تواند صورت بگیرد.
  کنعانی با اشاره به اینکه بسیاری از دستورالعمل‌های این روش‌ها، از مدل‌های بازار سنتی الهام گرفته است، افزود: بنابراین جمع‌سپاری مالی این گونه تعریف می‌شود که بودجه مورد نیاز یک پروژه یا جنبش به وسیله تعداد زیادی از مردم با پول کمی که هر فرد خرج می‌کند، از طریق حمایت مالی، بدهی یا مالکیت اعطا شود.
  وی در بخش نتیجه‌گیری این کارگاه اظهار کرد: بنابراین صاحان ایده و استارتاپ ابتدا باید ایده خود را به نمایش بگذارند، سپس تامین مالی انجام شود. در مرحله بعد نیز می‌توانند با درآمد حاصل به ایده دیگران کمک کنند و ایده خود را عملی سازند.

  وقتی مخاطب ول کن ماجرا نیست!

  "گیمیفیکیشن یا وقتی مخاطب ول کن ماجرا نیست!" عنوان کارگاه آموزشی دیگری است که همید فدایی از شرکت لوتوس همراه پارسیان در جریان برگزاری رویداد فین‌استارز 2017 برگزار کرد.
  طی این کارگاه فعالیت‌های گیمیفیکیشن تعریف شد و مصداق‌هایی که از این فعالیت‌ها برای حاضرین در کارگاه در قالب کلیپ به نمایش در آمد.
  وی کاربرد گیمیفیکیشن را در همه حوزه‌ها قابل استفاده توصیف کرد و در خصوص توسعه کسب و کار از این طریق گفت: اگر نمی‌توانید اطلاعات کسب و کار خود را تحلیل، آنالیز و ارزیابی کنید وارد این حوزه نشوید و سرمایه صرف نکنید.
  فدایی در تعریف گیمیفیکیشن اظهار کرد: استفاده از آیتم‌ها، تفکرات و نظرات و روش‌های مورد استفاده در بازی و سرگرمی به منظور درگیر کردن مخاطب و کاربر در جهت حل مسئله یا افزایش علاقه به موضوع خاصی در سسیستم و کاربردهایی که ماهیت بازی ندارد.
  وی هزینه سرمایه‌گذاری در این حوزه را یک هزینه تبلیغات دارای ارزش‌افزوده عنوان کرد و گفت: این موضوع فرآیندی است که باید در آن رشد کرد و نتیجه و هدف آن رشد تجارت همزمان با رشد کاربر است.
  وی بر لزوم شناخت کاربر و مخاطب توسط هر فرد سرمایه‌گذار تاکید کرد و مهمترین فرآیند را عبور بازیکن از مرحله‌های بعدی در هر فعالیت دانست و کار اصلی گیمیفیکیشن را آسان کردن کارهای سخت عنوان کرد.
  فدایی در بیان کاربردهای این فرآیند در کسب‌و‌کارهای مختلف گفت: کاربرد استفاده از گیمیفیکیشن در راحی محصول، کسب و کار، بازارابی و تبلیغات، موبایل و تکنولوژی‌های همراه و حوزه آموزشی است.
  به گفته وی تعاملات سازمانی، شهر هوشمند، نرم‌افزار و سایت و پزشکی و خدمات از دیگر حوزه‌هایی است که می‌توانند از این فرآیند جهت رشد خود بهره گیرند.
  در خاتمه این کارگاه، وی با اشاره به تاثیر زمان معکوس در تبلیغات هر توسعه تجارت، تاثیرات اجرای این فرایند را هدایت به سمت موفقیت، افزایش همکاری و تعامل، برانگیختن استعداد، افزایش فروش، آموزش سریع، تمرین، تغییر رفتار و توسعه سریع عنوان کرد.

  برچسب ها
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر
  دکه مطبوعات
  • بازار امروز
  • شماره ۱۳۸
  • بازار اروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • جلد
  آخرین بروزرسانی ۱۴ ساعت پیش
  آرشیو