عصر خودرو

دانشنامه اصطلاحات اقتصادی؛

الحاقیه چیست؟

عصر بازار- به سندی که از طریق آن از سوی بیمه گذار اصلاح یا تغییراتی در قرارداد بیمه انجام می گیرد را الحاقیه می نامند.

الحاقیه چیست؟
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از میزان، الحاقیه سندی است که به موجب آن هرگاه بعد از صدور بیمه نامه اصلاح و یا تغییراتی در قرار داد ایجاد شود با تقاضای بیمه گذار الحاقیه صادر خواهد شد.

  الحاقیه جز لاینفک بیمه نامه تلقی میگردد یعنی از خود بیمه نامه جدا نیست و پس از صدور بیمه نامه تغییراتی با تقاضای بیمه گذار توسط الحاقیه انجام می‌شود که از جمله آنها می توان به اعلام تشدید یا کاهش خطر، افزایش و یا کاهش حق بیمه، افزایش و یا کاهش سرمایه، تغییر در هر یک از موارد بیمه نامه، تغییر محل مورد بیمه، تغییر تاریخ شروع و خاتمه یا انقضا بیمه نامه، فسخ و یا ابطال بیمه نامه، اعتبار دادن به بیمه نامه ای که قبلا معلق مانده و فسخ شده اشاره کرد.

  انواع الحاقیه

  الحاقیه اضافی
  معمولا سندی با افزایش بار مالی برای بیمه گذار که شامل افزایش سرمایه، افزایش پوشش خطرات، افزایش مدت بیمه نامه یا عواملی که باعث بروز تشدید خطر می‌شود این موارد موجب افزایش حق بیمه پرداخت شده توسط بیمه گذار می گردد.

  الحاقیه برگشتی
  بر عکس الحاقیه اضافی برای بیمه گر بار مالی ایجاد می‌شود و به موجب آن در مواردی که بیمه گذار درخواست کاهش سرمایه, حذف یکی از خطرات تحت پوشش وجود شرایط تخفیف خطر و یا کاهش مدت بیمه نامه را داشته باشد برگشت تمام یا قسمتی از حق بیمه پرداخت شده به بیمه گذار انجام خواهد شد.

  الحاقیه اصلاحی
  این الحاقیه به منظور انجام تغییرات در بیمه نامه و برای هیچ یک از دو طرفین بار مالی ندارد مثل اینکه نام بیمه گذار یا آدرس محل مورد بیمه یا موارد دیگر تغییر پیدا کند.

  الحاقیه ترمیم سرمایه
  در صورتی که به مورد بیمه خسارتی وارد شده باشد بعد از پرداخت خسارت آن قسمت که زیان دیده از تعهدات بیمه خارج می‌گردد برای اینکه مجددا تحت پوشش قرار گیرد باید بیمه گذار بعد از ترمیم آن قسمت به بیمه گر اطلاع دهد تا با پرداخت حق بیمه اضافی، مورد بیمه ترمیم شده دوباره تحت پوشش قرار گیرد با اتمام یا انقضای مدت قرار داد بیمه، رابطه ی حقوقی طرفین پایان می‌پذیرد خواه بیمه گر تعهدات خود را در برابر خسارت انجام داده یا اینکه در این مدت حادثه ای رخ نداده باشد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز ۱۵۳
  • بازار امروز
  • شماره ۱۴۹ هفته نامه
  آخرین بروزرسانی ۲ روز پیش
  آرشیو