عصر خودرو

"قشهد" از بودجه اش گفت

عصر بازار- شرکت قند شهد درباره آخرین وضعیت بودجه سال مالی ۹۶ باتوجه به میزان چغندر خریداری و شکر استحصالی توضیحاتی ارائه کرد.

"قشهد" از بودجه اش گفت
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، چغندر خریداری شده به میزان 320 هزا تن است که نسبت به بودجه ولیه 7 درصد افزایش داشته، چغندر مصرف شده 297 هزار تن نسبت به بودجه اولیه 10 درصد افزایش داشته و شکر استحصالی به میزان 43 هزار تن است که نسبت به بودجه اولیه 16درصد افزایش را نشان می دهد، علت اصلی افزایش تولید شکر، افزایش ضریب استحصال است.

گفتنی است در پایان دوره بهره برداری باتوجه به فرسودگی ماشین آلات به لحاظ شبانه روز کار کردن آنها و نامطلوب بودن چغندر،کارایی و بهره وری شرکت به شدت افت می نماید که میزان آن نیز باتوجه به شرایط مختلف آب و هوا قابل پیش بینی نمی باشد.
همچنین میزان چغندر خریداری شده تا اسفند سال 95  تعداد 332 هزار تن و شکر استحصالی در این تاریخ 46 هزار و 500 تن بوده است.

برچسب ها
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط بیشتر