عصر خودرو

از سوی آهن و فولاد ارفع انجام شود؛

عرضه ۳۰ هزار تن شمش بلوم در قالب ۶ قرارداد کشف پریمیوم

عصر بازار- طرح ویژه وزارت صمت از طریق قراردادهای کشف پریمیوم محصولات صنعتی و معدنی که از روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه با معامله ۱۷۵هزار تن شمش بلوم و ۱۲۰ تن مس کاتد آغاز شد و شنبه هفته جاری نیز با معامله ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی ادامه یافت، امروز با عرضه ۳۰ هزار تن شمش بلوم شرکت آهن و فولاد ارفع در قالب ۶ قرارداد کشف پریمیوم تداوم می یابد.

عرضه ۳۰ هزار تن شمش بلوم در قالب ۶ قرارداد کشف پریمیوم
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از کالاخبر، تاریخ معامله نهایی این قراردادها از 11 بهمن ماه آغاز و تا 16 اسفندماه سال 1400 ادامه دارد. براساس اطلاعیه عرضه کشف پریمیوم شمش بلوم، 3 قرارداد 5 هزار تنی در بهمن ماه و 3 قرارداد 5 هزار تنی دیگر در اسفند ماه نهایی و تحویل می شود.

  همچنین تاریخ تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم محصول مذکور، 16 بهمن ماه سال جاری اعلام شده و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا 21 اسفند ماه امسال ادامه می یابد.

  نوع تسویه معاملات در این قراردادها به صورت نقدی بوده و مهلت تسویه کشف پریمیوم 3 روز کاری بعد از معامله نهایی اعلام شده و طبقه روال عرضه ها در این روش، فرمول محاسبه قیمت پایانی، قیمت مبنا به اضافه پریمیوم خواهد بود.

  مرجع قیمت مبنا در معاملات شمش بلوم، میانگین موزون هفتگی معاملات 3 هفته آخر گروه کالایی قبل از معامله نهایی در نظر گرفته شده است.

  گفتنی است، وزارت صمت نخستین گام های این طرح را که در راستای مدیریت هوشمند بازار و رفع دغدغه تولیدکنندگان از طریق قراردادهای کشف پریمیوم صورت گرفت، روز چهارشنبه 26 آبان ماه محکم برداشت و مصرف کنندگان استقبال ویژه ای از عرضه های شمش فولاد شرکت های جهان فولاد سیرجان، چادرملو و فولاد کاوه جنوب کیش داشتند و در مجموع 175 هزار تن شمش بلوم در قالب 27 قرارداد و 120 تن مس شرکت ملی مس ایران در قالب 6 قرارداد مورد معامله قرار گرفت. همچنین در روز شنبه 29 آبان ماه 20 هزار تن آهن اسفنجی ایمیدرو در قالب 10 قرارداد 2 هزار تنی به فروش رسید.

  قرارداد کشف پریمیوم

  کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله می‌شود و به موجب آن، طرفین متعهد می‌شوند که در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله کنند.

  خریدار بخشی از بهای معامله را در زمان توافق به فروشنده پرداخت و تسویه مابقی وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام می‌شود که در زمان عقد قرارداد مشخص می‌گردد. مکانیسم این قرارداد به گونه‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند.

  در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒ ﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ می‌ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم می‌شود. به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣ ﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧ ﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس شده‌اند.

  اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣ ﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳ ﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می شود. ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده در تالار قابل محاسبه است.

  برچسب ها