برنجعصر خودرو

حسابرسی شده منتشر شد؛

عملکرد مالی ۱۲ ماهه "فولاژ"

عصر بازار- شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۲۴۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸۴۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۴۷ درصدی برخوردار است. این شرکت بورسی، در صورت های مالی حسابرسی نشده، سود هر سهم را یک هزار و ۱۵۶ ریال اعلام کرده بود.

عملکرد مالی ۱۲ ماهه "فولاژ"
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، شرکت فولاد آلیاژی ایران با سرمایه 6 هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی 12 ماهه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

    شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره یاد شده، مبلغ 7 هزار و 438 میلیارد و 431 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 240 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش 47 درصدی برخوردار است.

    لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده شرکت فولاد آلیاژی ایران، افزایش 94 ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود.

    "فولاژ" در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 97، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 3 هزار و 690 میلیارد و 239 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ 845 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

    همچنین براساس این گزارش، شرکت فولاد آلیاژی ایران در صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398، سود هر سهم را با افزایش 89 درصدی نسبت به سال گذشته، یک هزار و 398 ریال و سود خالص را 8 هزار و 385 میلیارد و 179 میلیون ریال اعلام کرده بود.