برنجعصر خودرو

نسبت به گزارش حسابرسی نشده؛

سود هر سهم "وسینا" ۱۰۲ درصد افزایش داشت

عصر بازار- بانک سینا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده که سود هر سهم ۸۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۲ برخوردار بود.

سود هر سهم "وسینا" ۱۰۲ درصد افزایش داشت
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، بانک سینا با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی 6 ماهه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

  بانک سینا در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و 703 میلیارد و 264 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 170 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش 143 درصدی برخوردار است.

  این شرکت سود انباشته پایان دوره را با افزایش 141 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ یک هزار و 573 میلیارد و 198 میلیون ریال اعلام کرده است.

  لازم به ذکر است این شرکت کاهش در جمع هزینه ها در گزارش حسابرسی شده را دلیل افزایش 102 درصدی در سود هر سهم نسبت به گزارش حسابرسی نشده اعلام کرده است.

  "وسینا" در دوره 6 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 97، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 699 میلیارد و 578 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ 70 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  همچنین براساس این گزارش، بانک سینا در صورت های مالی تلفیقی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398، سود هر سهم را با افزایش 371 درصدی نسبت به سال گذشته، 245 ریال و سود خالص را 2 هزار و 446 میلیارد و 545 میلیون ریال اعلام کرده بود.

  برچسب ها