مدیران خودروعصر خودرو

نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶؛

سود هر سهم "ساربیل" افزایشی بود

عصر بازار- شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) در دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به هر سهم خود مبلغ ۸۹ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۵۳۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

سود هر سهم "ساربیل" افزایشی بود
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) با سرمایه 240 میلیارد ریال، صورت های مالی میان دوره‌ای سه ماهه سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 98 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

  شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)  در دوره یاد شده، مبلغ 21 میلیارد و 327 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 89 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 536 درصد افزایش داشته است.

  با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 85 میلیارد و 718 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  "ساربیل" در دوره سه ماهه سال مالی منتهی به آذر 97، به صورت حسابرسی نشده، مبلغ سه میلیارد و 457 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ 14 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی