عصر خودرو

انواع صندوق ‎های سرمایه گذاری در سهام

عصر بازار- در این مقاله بنا داریم در مورد صندوق سرمایه گذاری در سهام صحبت کنیم.

انواع صندوق ‎های سرمایه گذاری در سهام
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری در سهام، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران شود.

  انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذ ار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و درنتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذ ار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و درنتیجه ریسک سرمایه گذ اری کاهش می یابد.

  صندوق سرمایه گذاری در سهام نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

  این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب  شده و طبق ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت می رسد و  مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود.

  موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار ازجمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته­شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی­های سپردۀ بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.  خصوصیات دارایی­های موضوع سرمایه­گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه­گذاری در هر یک از آن­ها در امید نامه صندوق ذکر می شود.

  دوره فعالیت صندوق از تاریخ قیدشده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می­شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت­ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد که این مدت قابل  تمدید است. این صندوق نزد سازمان بورس  و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی به ثبت رسیده و مجوز فعالیت دریافت می کند.

  واحدهای سرمایه گذاری

  ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که روی گواهی های سرمایه گذاری قید می شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

  الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها دست­کم 10% حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هست.

  ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال هست. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قیدشده است.

  ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان هرروز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز، منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم  بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

  قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می شود و ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت  نشدة سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز.

  برای محاسبه  ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدة هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه 5 درصد استفاده می شود.

  در صورتی  که پرداخت های دوره  ای سود مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت در امید نامه قید می  شود. در این صورت مدیر صندوق موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت سود، سود قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه­گذاری هر سرمایه­گذار واریز کند.

  قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری با ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری برابر است.

  حدنصاب ترکیب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری در سهام

      سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان(حداقل 70% از کل دارایی های صندوق)
      سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر(حداکثر 5 % از اوراق منتشره ناشر)
      سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام(حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق)
      سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت(حداکثر 30 % از کل دارایی های صندوق)
      واحدهای سرمایه گذاری"صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"( حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران هست)
      سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها(حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق)
       اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام(حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق)
       اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام(حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام)
      سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی(حداکثر 15% از کل دارایی های صندوق)

  مدیر صندوق

  مدیر صندوق، به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اساسنامه مدیر نامیده می شود. مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره درزمینهٔ مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «گروه مدیران سرمایه گذاری» صندوق معرفی می  کند تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

      سیاست گذاری و تعیین خط مشی سرمایه گذاری صندوق و تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق و همچنین تصمیم گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
      تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛
      پیش بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار؛
      تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید؛
      وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهدۀ گروه مدیران سرمایه گذاری است؛

  سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقد شوندگی، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است. برای اطلاع از صندوق های سرمایه گذاری در سهام دارای مجوز نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.fipiran.ir مراجعه کنید.

  برچسب ها