تعداد ۰ مطلب تولید شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲  
دبیر «همایش اقتصاد ایران در پساتحریم: کیش دروازه ورود » خبر داد: نگین زیبای خلیج فارس میزبان بزرگترین رخداد اقتصادی

(۲۵) Kish Invex ۲۰۱۵

سه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴

دبیر «همایش اقتصاد ایران در پساتحریم: کیش دروازه ورود » خبر داد: نگین زیبای خلیج فارس میزبان بزرگترین رخداد اقتصادی

عصر بازار: بررسی تحولات اقتصاد ایران در پساتحریم موضوعی است که محافل اقتصادی و بازرگانی توجه ویژ های به آن دارند و تدوین برنا مه های راهبردی را در این زمینه مد نظر قرار داد هاند. همچنین باید در نظر داشت که رونق بخش اقتصادی کشورمان، تنها وابسته به گسترش ارتباطات نمی تواند باشد. بر این اساس پس از دست یابی به دوران پسا تحریم همچنان باید اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به برخی توانمندیها حفظ شود. اما اینکه شرایط در این دوران به چه نحو تغییر خواهد کرد و روند پیشرفت چگونه خواهد بود از مباحثی است که مسئولان، سیاستمداران، اقتصاددانان و تجار و بازرگانان به دنبال پاسخی روشن و شفاف برای آن هستند. با توجه به این دیدگاه مدیران برگزاری «همایش اقتصاد ایران در پساتحریم: کیش دروازه ورود »، سعی بر آن دارند که با حضور و دعوت از اندیشمندان اقتصادی و بازرگانی، فضای شفافی برای ساماندهی شرایط اقتصادی کشورمان در پسا تحریم ترسیم کنند.

دکه مطبوعات
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز
  • بازار امروز ۱۵۳
  • بازار امروز
  • شماره ۱۴۹ هفته نامه
آخرین بروزرسانی ۲ روز پیش
آرشیو